Газар нутаг

Сүүлийн 100 жилийн түүхэнд өмнөд Монголын газар нутгийг Хятадууд санаатайгаар танаж маш их багасгасан. Түүгээр үл барам Монгол бол Хятадын салшгүй нэг хэсэг гэсэн ухуулгыг  ард түмэндээ маш эрчимтэй түгээж байна. Иймд ХКНамаас зохион байгуулсан өвөр Монголын газар нутгийн хэмжээг  үнэнд үл нийцнэ хэмээн бид үздэг билээ. 

Хятад Монголын өнө мөнхийн хил бол цагаан хэрэм.

Эрх чөлөө

Энэ чат www.erhchuloo.com, www.southern-mongolia.blogspot.com -той холбогдсон болно.